Запазване на търговска марка

Запазване на търговска марка

Патентно Ведомство (До-)

Уважаеми господа,

Моля за вашето становище за това в кой клас да регистрирам марка за извършваната от моя клиент дейност по задоволяване на сексуалните нужди на пасивни хомосексуалисти.

 

 

 

 

 

 

Колебая се между класовете за продукти 400020 – Обработване на кожи с косми, 200232 – Щепсели (щифтови), неметални и 280062 – Шегаджийски играчки (уловки, капани). С цел получаване на експертното ви мнение изпращам снимков материал за онагледяване на технологията.

 Запазване на търговска марка - бранд

Интересува ме също така, дали не е по-правилно запазването на марка да стане в някой от следните класове за услуги:

Абразивно обработване [шлифоване, полиране]  400001
Бани (Турски -)      440019
Бичене на дървен материал    400052
Вътрешно обзавеждане     420048
Даване под наем на пожарогасители    450204
Експлоатация на шлюзи на канали    390032
Изваждане на потънали кораби    390055
Изкуствен сняг (Правене на -)    370123
Изкуствено оплождане     440194
Изстрелване на сателити за сметка на трети лица 390095
Кладенци (Пробиване на -)     370114
Наточване на ножове     370106
Нощна охрана      450006
Освежаване на въздуха     400082
Отдаване под наем на санитарни съоръжения  440188
Попечителство      360028
Представления на живо     410056
Професионално ориентиране   410102
Психолог (Услуги на -)     440185
Рендосване      400050
Спояване с припой     400011
Транспортиране по тръбопровод    390041
Увеселителни паркове     410003
Услуги в областта на седларството    400051
Шлюзи на канали (Експлоатация на -)   390032
Юрганджийски услуги     400092

Ако бъда честен, струва ми се, че за извършваната от клиента ми дейност са подходящи едва ли не всички класове за стоки и услуги, съгласно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация), 9-та редакция, в сила от 1 януари 2007 г.

http://www1.bpo.bg/images/stories/classifications/azbuchnik_services.pdf
http://www1.bpo.bg/images/stories/classifications/azbuchnik.pdf

 

С уважение:
Адвокат Билярски
www.brandbuilding.bg
03.12.2009       

София   

Публикувано в Маркетинг, Реклама с етикети , , , , , , , , , , . Постоянна връзка.