Клишета като от коприна – това е моята Родина

 

Имиджът на страната,

анализиран от проекта

Запазена марка България

 

 

България няма утвърден образ пред света. Проучванията, направени в рамките на проекта Запазена марка България, показват, че в най-добрия случай за нея се мисли като част от образа на по-големи цялости: Източна Европа, Съветския блок, Балканите и т.н. Наред с това и съвременна България няма изградени образи за самата себе си.

Но в рамките на проведените семинари неизвестността на България започна да се приема като позитивна. Тя предполага, че образът на България няма да се сблъсква с устойчиви стереотипи, а ще може да се конструира почти на чисто. Започвайки като “бяло петно” на картата на Европа, България днес има възможността да си измисли образ, който самата тя да харесва и е предпазена от необходимостта да се преборва с образи, които са й наложени отвън. Тя трябва да се бори повече за образ, отколкото за нов образ. Неизвестността й, обаче, на пръв поглед буди недоумение. Все пак за представяне на България са полагани трайни институционални усилия. Но тези усилия не са се съобразявали с контекстите, в които е бил вписван образа на България. Образите на България, чрез които тя се е представяла, винаги са били много повече обърнати към самата нея, отколкото към чуждия поглед, за който всъщност би трябвало да бъдат предназначени. Те са били произведени в контекста на националната идеология и не са съобразени с контекста на съвременния свят. Именно освобождаването на образа от наложените клишета е основното, което трябва да се промени в представянето на страната. Образите, които България излъчва не трябва да имат за цел да повдигат националното самочувствие, а да я представят като интересна и привлекателна.

България е мост между култури. Това е един от най-устойчивите образи на България. Този образ изглежда подходящ, доколкото се вписва и в общия контекст на мултикултурализъм в света. Но проблемите пред употребата на този образ са няколко. Първо, всичките държави на запад от нас, но на изток от ЕС използват този образ, за да представят себе си. В този смисъл той не отговаря на изискването за разпознаваемост и различност. Второ, освен архитектурни паметници на различни култури и политическия дискурс на етническа толерантност в българската реалност няма никакви свидетелства за мултикултуралност на живеенето. Няма нито един туристически пакет, който да включва освен посещение на българска механа и ядене на кашерна храна или посещение на турски ресторант.

Следва… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама с етикети , , , , , , , , . Постоянна връзка.