'Архив '

Маркетинг - България като продукт

България е страната на киселото мляко, виното и розата. Основният проблем с представянето на България чрез продукт е, че тези продукти липсват на европейските пазари. Във всеки супермаркет във Франция, например, може да се купи унгарско вино, но никога не може да се намери българско. В този смисъл, за да се представя България чрез продуктите си, тя трябва да инвестира в реалността на продуктите.

 

Имиджът на страната, анализиран от проекта Запазена марка България

Реклама и маркетинг на България

Маркетинг - България е страна на историята

 

България се представя досега с монументални, патетични и често възпитаващи или внушаващи вина образи. Такъв тип са образите: “най-старата държава в Европа”, “спасила Европа от османските нашествия”, “дала славянската азбука на света” и много други, за които също може да бъде казано, че са конструирани в рамките на тази логика. Патетиката на тези образи е встрани от контекста на културната индустрия. Културната индустрия не възпитава, а съблазнява. Тя не ни прави по-добри, а просто ни прави щастливи с това, което сме. Това позволява да се премине отвъд “националното съревнование”.

Образът, който една държава представя за себе си, трябва да бъде видим дори при еднодневно посещение. Нека да се огледаме около себе си. Ще видим повече блокове, отколкото възрожденски къщи, повече дънки, отколкото народни носии, повече рок-клубове, отколкото хора на мегдана. И това, което виждаме трябва да го представим, защото именно то се вижда и от идващия. Важно е да опишем позитивно именно нашия живот, защото другият влиза в него и става част от него. Глупаво е срамежливо да скриваме кусурите си зад удивителни ценности. Защото нашият гост вижда боклука по улицата, а не “вечната жажда за свобода на българина”.

 

Ако искаме запазената марка на България да бъде успешна, трябва да можем да формулираме позитивните неща, които искаме да кажем на другите, а не нещата, които искаме да кажем за себе си. Вместо изречението “Българите са гостоприемни”, можем да отправим посланието “Елате ни на гости!”. Това е логиката на обръщението. Вместо вторачване в родното пространство - отварянето му към другите пространства.

Маркетинг и реклама на БГ

България е страна, която пази традициите и гледа в бъдещето.

 

Трябва като начало да се подчертае, че бъдещето никога няма образ. Изобщо волята за футуризъм липсва. За сметка на това изобилстват образите на традицията – кукери, нестинари, занаяти, фолклор… Изключително любопитно е да се проследи, кои са последните престижни образи, чрез които България описва себе си – образи от началото на века. Настоящето присъства единствено и само чрез хотели. На визуално ниво България изглежда като страна от 19 век, но придобила съответните удобства, за да приюти немного претенциозни чужденци в условия от 20 век. България непрекъснато излъчва за себе си образи на отминалото време. Тя е готова да се разпознае във всеки миг от 1300 годишната си история, но отказва категорично да се разпознае в каквото и да било настояще. Образите, които ни представят, са идеализации и естетизации на миналото. Тракийските съкровища и гробници са “образци” на античната красота. Възраждането е живописно с цветните си къщи и подредените си градинки и цветята, които надничат между калдъръмите. Началото на  века (периода след Освобождението до 1944, доколкото именно 20-30 години са избрани като представителни за този период според националните презентации) е европейско, архитектурата е донесена направо от Виена или Централна Европа, градските центрове са изпълнени с “граждански дух”. Тук историята прескача един период и попада в настоящето, което е придало на красивото минало Sheraton и Hilton. Прекрасно е, че имаме красиво и живописно, митично, духовно и възвишено минало, но то не може да се живее. Миналото се вижда в музеи, но това би могъл да бъде само един кратък отрязък от един ден в България. Вие бихте ли отишли в страна, в която има само музеифицирано минало? Перспективата е страховита. Дори един ден в такава страна ще остави миризмата на нафталин завинаги в спомените ви.

Търговската марка “България”

България е страна на четирите сезона.

 Природата на България е другият източник на позитивност в българския образ. Проблемът с природата е главно в нейната инсценировка. Тя обикновено се представя като “рай”, а раят не е особено забавно и интересно място. То е просто блаженство, в което нищо не се случва. Единственото активно представяне на природата е чрез някакви форми на алтернативен туризъм. Освен това няма устойчив пейзаж, който веднага да се разпознава като български. Природата на България се мисли като ценност от всички, но само като фон на техния собствен живот. В този смисъл това наистина е ресурс, но трябва да се акцентира върху малкостта на България, която е условие за това разнообразните природни дадености да бъдат близо една до друга. Ценност в този смисъл е близостта, а не непременно красотата.

Маркетиране на България

Хората на България са основният ресурс на страната. Единствените образи на хора, които се появяват в представянията на България досега са образи – знаци или на туриста (представят поведение, типично за туриста), или на обслужващ персонал. В този смисъл думите “хората на България” са подменени от друг тип образи, освен в един случай, а именно този на столетниците. Отворете различни представяния на България и пребройте колко са младите хора в тях и колко са бабите и дядовците, които са в традиционни носии и се занимават с традиционни занаяти. Разликата между е внушителна в полза на столетниците. Такива образи, обаче, със сигурност не са обърнати към младите хора, доколкото преповтарят музеифицирания образ на България, който не може да се практикува. Хората на България никога не са хора, които живеят днес. И техните образи никога не демонстрират стил на живот, който идващият отвън може да възпроизведе, за да се почувства местен. От друга страна според изследването на Gallup младите хора, участвали в проведените фокус-групи и дълбочинни интервюта разпознават именно съвременните хора като основния ресурс за изграждане на позитивен и отговарящ на реалността образ. Точно затова може да се твърди, че образите на България чрез хората на България са ключов ресурс за изграждане на позитивен образ. 

LinkDock.com You found linkdock.com, so will your customers. It's a great label for your website and will help you define your identity on the Web.