Маркетиране на България

Хората на България са основният ресурс на страната. Единствените образи на хора, които се появяват в представянията на България досега са образи – знаци или на туриста (представят поведение, типично за туриста), или на обслужващ персонал. В този смисъл думите “хората на България” са подменени от друг тип образи, освен в един случай, а именно този на столетниците. Отворете различни представяния на България и пребройте колко са младите хора в тях и колко са бабите и дядовците, които са в традиционни носии и се занимават с традиционни занаяти. Разликата между е внушителна в полза на столетниците. Такива образи, обаче, със сигурност не са обърнати към младите хора, доколкото преповтарят музеифицирания образ на България, който не може да се практикува. Хората на България никога не са хора, които живеят днес. И техните образи никога не демонстрират стил на живот, който идващият отвън може да възпроизведе, за да се почувства местен. От друга страна според изследването на Gallup младите хора, участвали в проведените фокус-групи и дълбочинни интервюта разпознават именно съвременните хора като основния ресурс за изграждане на позитивен и отговарящ на реалността образ. Точно затова може да се твърди, че образите на България чрез хората на България са ключов ресурс за изграждане на позитивен образ. 

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама с етикети , , , , , , , , , . Постоянна връзка.