Брандът Небол – Яна Попова част 1

Пазар, тенденции, перспективи

Според проучване на Report Buyer, за бъдещето на сектора в Централна и Източна Европа, обемът на родния фармацевтичен пазар ще достигне 989млн. долара до 2013 г.. Пак според него през 2008 г. пазарът у нас е бил 771 млн. долара. Вносът на лекарства е 78% от пазара, а Германия и Швейцария са главните вносители с 30% от общия вносен дял. Русия има потенциал да се превърне в един от най-големите пазари в света поради многобройното си население, но търсенето там остава ниско, заради недостатъчното субсидиране на здравеопазването. На фона на положението в Русия, у нас търсенето е по-голямо. Слаборазвитата икономическа ситуация в страната се показва от доминиращата позиция на генеричните медикаменти, които са 90% от пазара като стойност. Всички български фирми произвеждат генерични лекарства, защото нямат финансовата възможност да провеждат многобройните изследвания за създаване на нов патент и развитието на нова бизнес идея.

Тенденции

Тези данни са от 2010 година, но са напълно категорични, че пазара на ОТС лекарствата расте. На долната графика виждаме, че България е на дъното на тази класация и тепърва и предстои да догонва останалите страни членки на Европейския съюз.
От тези таблици се вижда, че от 2006 година до сега средната стойност на една опаковка и средният годишен оборот на аптека ежегодно расте. Въпреки че населението става по-бедно, средствата, които отделя за лекарства също се увеличават ежегодно.

Перспективи за развитие на малък бизнес

·    От всички данни до сега перспективите за развитие на нов бизнес с нов продукт на пазара на ОТС-медикаментите са изключително обосновани.
·    Фармацевтичният пазар се разраства с невероятна скорост и тенденциите са в полза на производители, разпространители и търговците на едро (аптеки, дрогерии и франчайз партньори).
·    За по-изгодните лекарства винаги ще има достатъчно голям таргет и възможност за стартиране на нов бизнес имайки предвид така наречената финансова криза, безработицата, ниските заплати и пенсии.

Цикличност, сезонност и честота на търсене

Спреят за гърло „Небол” е предназначен за бързо облекчаване и лекуване на болно гърло. В качеството си на такъв продукт, честотата на търсене ще е почти постоянна през цялата година. Повишение на търсенето може да се очаква в студените месеци и при грипни епидемии, както и при смяна на климата, когато вирусите засягащи гърлото са най-активни.

Регулация

Раздел II. от ЗЛАХМ (Закон за лекарствата и аптеките в хуманитарната медицина) – Изисквания към документацията за издаване на разрешение за употреба
Чл. 27. е доста дълъг и съдържа много информация и може да бъде видян на http://lex.bg/laws/ldoc/2135549536 . „Небол” е лекарствен продукт без лекарско предписание и някои от изследванията няма да бъдат необходими поради наличието на медикамент със същото съдържание, който е вече регистриран и има нужните изследвания – всички разтвори на йод с 10% съдържание : Браунол, Йодасепт, Бетадин и др. Другата активна съставка я има в един от преките конкуренти – Орофар и също е минала нужните изследвания. С разрешенията за употреба се занимават екипи от специалисти на Изпълнителна агенция по лекарствата, които изготвят индивидуални изисквания за ОТС- медикаментите или лекарства без лекарско предписание.
Глава 7 от ЗЛАХМ – Класификация на лекарствените продукти
Чл. 177. Лекарствените продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 173, 174 и 175 и на критериите, определени в наредба по чл. 178, се отпускат без лекарско предписание.
Тези изисквания най-общо са : пряка/косвена опасност за здравето на хората при правилна употреба без медицинско наблюдение; често се прилагат неправилно; активност и нежелателни реакции изискват последващо проучване; за парентерално (през кожата) приложение; съдържат наркотични вещества; да доведат до лекарствена зависимост; с нови не достатъчно известни съставки; само за използване в болнични условия;
Глава 11 от ЗЛАХМ – Реклама на лекарствените продукти
Чл. 247. Пред населението се допуска реклама само на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание.

Потребители

По данни на IMS Health през 2004 година на територията на България аптеките са 4518. Тогава е направено проучване, че фармацевтите в страната са около 5400 души от които 300 имат лиценз за търговци на едро с лекарства, а 200 са болнични фармацевти. От тези данни се прави заключението, че има работна ръка за още 400 аптеки – около 4900. Тогавашните очаквания са, че до края на 2005 година, броя ще нарасне до 4900 аптеки на собственици и франчайз обекти. Изминали са шест години от тогава и можем да сме сигурни, че бройката не е същата, но поради броя пенсионирани и наскоро завършили кадри от бранша, можем да заключим, че не е много променена. Тук трябва да отбележим, че много от аптеките регистрират по-малко продажби поради населеното място в което се намират и поради факта, че покупателната способност там е по-малка. За месец януари в една добре заредена и популярна аптека, намираща се на оживено място в столицата, са продадени следните бройки от конкурентните лекарствени продукти:
·    Орофар – 6
·    Хексорал – 1
·    Тантум – 5
Прави впечатление, че по-търсените продукти са най-евтиният – „Орофар” и най-рекламираният бранд – „Тантум”. След всичко споменато до сега, можем да направим една сметка, която не може да бъде използвана за официална информация, но може да ни даде поглед върху маркетинговите прогнози на подобни лекарствени продукти. 12 (примерен среден брой продажби на месец) по 3000 (разликата в отчетените продажби на аптеките от цялата страна) е 36000 продадени спрея за гърло за месец януари или потребителя желаещи да закупят най-популярния и евтин продукт от категорията.

Продължение

Публикувано в Бранд Билдинг - НБУ 2011 с етикети , , , , , , , , , , . Постоянна връзка.