Маркетинг и реклама на БГ

България е страна, която пази традициите и гледа в бъдещето.

 

Трябва като начало да се подчертае, че бъдещето никога няма образ. Изобщо волята за футуризъм липсва. За сметка на това изобилстват образите на традицията – кукери, нестинари, занаяти, фолклор… Изключително любопитно е да се проследи, кои са последните престижни образи, чрез които България описва себе си – образи от началото на века. Настоящето присъства единствено и само чрез хотели. На визуално ниво България изглежда като страна от 19 век, но придобила съответните удобства, за да приюти немного претенциозни чужденци в условия от 20 век. България непрекъснато излъчва за себе си образи на отминалото време. Тя е готова да се разпознае във всеки миг от 1300 годишната си история, но отказва категорично да се разпознае в каквото и да било настояще. Образите, които ни представят, са идеализации и естетизации на миналото. Тракийските съкровища и гробници са “образци” на античната красота. Възраждането е живописно с цветните си къщи и подредените си градинки и цветята, които надничат между калдъръмите. Началото на  века (периода след Освобождението до 1944, доколкото именно 20-30 години са избрани като представителни за този период според националните презентации) е европейско, архитектурата е донесена направо от Виена или Централна Европа, градските центрове са изпълнени с “граждански дух”. Тук историята прескача един период и попада в настоящето, което е придало на красивото минало Sheraton и Hilton. Прекрасно е, че имаме красиво и живописно, митично, духовно и възвишено минало, но то не може да се живее. Миналото се вижда в музеи, но това би могъл да бъде само един кратък отрязък от един ден в България. Вие бихте ли отишли в страна, в която има само музеифицирано минало? Перспективата е страховита. Дори един ден в такава страна ще остави миризмата на нафталин завинаги в спомените ви.

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , | 59 коментара

Търговската марка „България“

България е страна на четирите сезона.

 Природата на България е другият източник на позитивност в българския образ. Проблемът с природата е главно в нейната инсценировка. Тя обикновено се представя като “рай”, а раят не е особено забавно и интересно място. То е просто блаженство, в което нищо не се случва. Единственото активно представяне на природата е чрез някакви форми на алтернативен туризъм. Освен това няма устойчив пейзаж, който веднага да се разпознава като български. Природата на България се мисли като ценност от всички, но само като фон на техния собствен живот. В този смисъл това наистина е ресурс, но трябва да се акцентира върху малкостта на България, която е условие за това разнообразните природни дадености да бъдат близо една до друга. Ценност в този смисъл е близостта, а не непременно красотата.

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , | 72 коментара

Маркетиране на България

Хората на България са основният ресурс на страната. Единствените образи на хора, които се появяват в представянията на България досега са образи – знаци или на туриста (представят поведение, типично за туриста), или на обслужващ персонал. В този смисъл думите “хората на България” са подменени от друг тип образи, освен в един случай, а именно този на столетниците. Отворете различни представяния на България и пребройте колко са младите хора в тях и колко са бабите и дядовците, които са в традиционни носии и се занимават с традиционни занаяти. Разликата между е внушителна в полза на столетниците. Такива образи, обаче, със сигурност не са обърнати към младите хора, доколкото преповтарят музеифицирания образ на България, който не може да се практикува. Хората на България никога не са хора, които живеят днес. И техните образи никога не демонстрират стил на живот, който идващият отвън може да възпроизведе, за да се почувства местен. От друга страна според изследването на Gallup младите хора, участвали в проведените фокус-групи и дълбочинни интервюта разпознават именно съвременните хора като основния ресурс за изграждане на позитивен и отговарящ на реалността образ. Точно затова може да се твърди, че образите на България чрез хората на България са ключов ресурс за изграждане на позитивен образ. 

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , | Коментарите са изключени за Маркетиране на България

Брандът България 3

Маркетинг и реклама на България

Мистерията на българските гласове. Българският фолклор се мисли като неизчерпаем ресурс на позитивни образи. Без да бъде отричана ценността на фолклора, този образ може да бъде поставен под въпрос. Първо, няма български фолклор, а има множество различни, регионални фолклори. Второ, българският фолклор би бил ресурс, ако в България се появи “The Lord of the Dance”, група, която не се появява, т.е. ако се появят съвременни заигравания с фолклора. Това именно би могло да демонстрира живостта на “българския” фолклор. В момента носиите са точно, толкова музеен експонат, колкото и тракийското съкровище. Нагласата на хората в момента е нагласа за практикуване на различни културни практики, а не за тяхното съзерцаване. В този смисъл “Филип Кутев” е отминал времето си и това е образ, чрез който България може да се представя само пред едно поколение, живеещо с отминали очевидности, по силата на които музеифицираната култура е ценност.

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , , | 50 коментара

Реклама на България

Имиджът на страната,

анализиран от проекта

Запазена марка България – 2

 

 

България има изключително богато културно наследство. Този образ е свързан с представяния на всички възможни старини, които се намират някъде из България. Eдна от най-често пътуващите експозииции е именно тракийското злато. Почти няма туристическа листовка, в която да не са представени едновременно Казанлъшката гробница, Боянската църква, Рилския манастир, Копривщица, Пловдив, Александър Невски, Народния театър и т.н., т.е. знаци-емблеми на нашето културно наследство. Културното ни наследство – 40 000 паметници, резервати, паметници на световното наследство – е безспорно ресурс за придаване на уникалност и различност на образа. Разбира се, тук, също има проблем. Преакцентирането върху културното наследство изпуска съвременността на контекста, т.е. културното наследство винаги би трябвало да е свързано със съвременността си. Трябва да признаем, че съвременното битие на културните ни наследства е жалко. Повечето паметници са запустели, нереставрирани, рушащи се. Именно затова може да се твърди, че има необходимост от предефинирането на понятието културно наследство. Такова предефиниране е нужно от няколко перспективи. То трябва да включи и паметници, произведени след началото на 20 век, т.е. налага се да си дадем сметка, че сгради, построени през комунистическия период на България са част от културното ни наследство. Културното наследство би трябвало да се дефинира от позицията на история на архитектурата, например, т.е. да не обслужва строителството на нацията, а да вписва България в по-големите контексти на световното културно наследство. Добре би било понятието за културно наследство да бъде по-гъвкаво и да включва например природни обекти, в чието запазване да се инвестират усилия.

 

Следва…

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , , | 32 коментара

Клишета като от коприна – това е моята Родина

 

Имиджът на страната,

анализиран от проекта

Запазена марка България

 

 

България няма утвърден образ пред света. Проучванията, направени в рамките на проекта Запазена марка България, показват, че в най-добрия случай за нея се мисли като част от образа на по-големи цялости: Източна Европа, Съветския блок, Балканите и т.н. Наред с това и съвременна България няма изградени образи за самата себе си.

Но в рамките на проведените семинари неизвестността на България започна да се приема като позитивна. Тя предполага, че образът на България няма да се сблъсква с устойчиви стереотипи, а ще може да се конструира почти на чисто. Започвайки като “бяло петно” на картата на Европа, България днес има възможността да си измисли образ, който самата тя да харесва и е предпазена от необходимостта да се преборва с образи, които са й наложени отвън. Тя трябва да се бори повече за образ, отколкото за нов образ. Неизвестността й, обаче, на пръв поглед буди недоумение. Все пак за представяне на България са полагани трайни институционални усилия. Но тези усилия не са се съобразявали с контекстите, в които е бил вписван образа на България. Образите на България, чрез които тя се е представяла, винаги са били много повече обърнати към самата нея, отколкото към чуждия поглед, за който всъщност би трябвало да бъдат предназначени. Те са били произведени в контекста на националната идеология и не са съобразени с контекста на съвременния свят. Именно освобождаването на образа от наложените клишета е основното, което трябва да се промени в представянето на страната. Образите, които България излъчва не трябва да имат за цел да повдигат националното самочувствие, а да я представят като интересна и привлекателна.

България е мост между култури. Това е един от най-устойчивите образи на България. Този образ изглежда подходящ, доколкото се вписва и в общия контекст на мултикултурализъм в света. Но проблемите пред употребата на този образ са няколко. Първо, всичките държави на запад от нас, но на изток от ЕС използват този образ, за да представят себе си. В този смисъл той не отговаря на изискването за разпознаваемост и различност. Второ, освен архитектурни паметници на различни култури и политическия дискурс на етническа толерантност в българската реалност няма никакви свидетелства за мултикултуралност на живеенето. Няма нито един туристически пакет, който да включва освен посещение на българска механа и ядене на кашерна храна или посещение на турски ресторант.

Следва… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , | 46 коментара

Маркетингови комуникации

Брандът „АЗ“ III

 

 

Ако работите в офис може да използвате подходящи POS материали. Около бюрата може да се открие всичко – от снимки с известни хора и дипломи, до препарирани глави на глигани!  Един бизнесмен беше широко критикуван за това, че разпространил снимка с убитата от него бяла мечка. Но човека прави кренвирши, а никой още не го критикувал за това което се случва в кланиците.

 

Почти във всеки разговор ви се налага да разкаже за себе си или за свое преживяване, да изкажете мнението си по актуален въпрос. Всъщност това правят и марките когато се рекламират (спомнете си рекламата на Benetton срещу смъртното наказание). Но вярвам ще се съгласите, че най-досадните събеседници са като най-досадните реклами – те непрекъснато говорят само за собствения си продукт.

 

Аналогията между корпоративната архитектура и това как е обзаведен домът ви е повече от очевидна – съблазнете “клиентите” на вашата личност с непринуден уют.

 

Ако в огледалото се отразява лицето ти, а в приятелите ти се отразява душата ти. Приятелите, с които ви виждат са вашите партньори в своеобразна кроспромоция в обществото. Спомнете си скандала, който предизвикаха снимките, на които едни политици бяха снимани на една яхта с едни неподходящи хора.

 

Не забравяйте, че отношенията ви с различните публики (приятели, колеги, съседи, роднини, партньори и т.н) изискват различни форми на PR и на лични продажби. Но общото между тях е, че най-добрият ви коз може да се окаже усмивката. (Чували или сте поговорката от Долни Лозен “Софиянски без усмивка е като крава без виме”?)

 

Замисляли ли сте се, че заплащайки скъпо присъствието си на голф корса, вие постъпвате по същия начин, по който и световните брандове, които присъстват там като спонсори на този спорт.

 

Следвайки примера на големите компании, колекционирайте произведения на изкуството и участвайте в подходяща благотворителност (каузален маркетинг).

 

Проведете демаркетинг по отношение на компрометиращи съседи и съученици. Просто си сменете телефона или се преместете в по-елитен квартал. Вместо на тимбилдинг, ходете на бодибилдинг.

 

Имате ли куче? Един шар пей за 8 000 лв. би бил идеален маскот на вашия бранд, и ще направи за вас това, което мистър Бобър направи за Herbal. Освен това четириногия любимец ви гарантира и задушевен разговор с поне половината от съпругите на важните бизнесмени, с които контактувате.

 

Бъдете сигурни, че заплата, която се говори, че получавате ви позиционира в определено ценово равнище, а то до голяма степен определя и мнението на околните за вашите качества като продукт. Нека си мислят, че получавате МНОГО!

 

Вгледайте се в билбордите, покрай които минавате – те могат да ви дадат една прекрасна идея. Ролята на красавицата до климатика/натуралния сок/автомобилните гуми не е случайна и се замислете не се ли нуждаете от рекламно лице. Страната ни е богата на женска хубост и е престъпление да не се възползвате от тази възможност – по евтино е и е по-впечатляващо от останалите атрибути на успеха. Е разбира се ще ви трябва и нова кола. Представяте ли си брандваните автомобили, с които се дистрибутира Cartier да са Москвич Алеко?

 

Правете дребни услуги, в някой страни това се нарича семплинг. Спомняте ли си кога за последен път ви попадна евтинджоска химикалка с протрит надпис на компания, която има претенции за авторитет в бизнеса? За жалост това се случва непрекъснато. Сувенирите, които раздават брандовете и подаръците, които давате вие говорят за вас, по-убедително от думите, с които ги връчвате.

 

Нуждая ли се от стратегия за интегрирани маркетингови комуникации на собствената си личност? Това е въпрос, на който всеки трябва да отговори сам. Но бъдете сигурни, че независимо от желанието ви, вашият бранд “Аз” вече съществува в съзнанието на хората, с които контактувате. Единственото, което зависи изцяло от вас е дали ще ви възприемат като бранд, като менте или като редови дженерик продукт.

 

Край.

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , , | 54 коментара

Интегрирани маркетинг комуникации на твоята личност

Брандът „Аз“ – II

 

 

Впечатлението ни и за хората, и за брандовете се влияе от мнението на хората около нас (на референтната ни група). Известено е, че в България вярваме много повече на препоръката на своите познати отколкото на рекламата. Всеки от нас ще си спомни многобройни случаи, в които е избрал съдружник или служител след подобна консултация. Така е – в света на бизнеса вие сте това, което другите говорят за вас.

 

Дори да не го осъзнавате, партитата, които организирате и начинът, по който празнувате рождените си дни изграждат образа ви по същия начин, по които това правят за брандовете промоциите и годишнините. Не подценявайте ивент маркетинга, защото неформалната обстановка често не само развързва езика, но и отключва сърцето на събеседника ви. Поканете известни гости и чаровни промо гърли – те са неотменна чест от доброто корпоративно парти. Разпратете покани и небрежно (като в прес рилийз) вметнете имената на останалите поканени, а след партито разпратете снимки от събитието.

 

И ако рождения ден е за по широка аудитория, то денят на отворените врати на вашия дом е за хеви юзърите. Ако пък въведете на тези събирания някаква цикличност, те могат да приемат функциите и на своеобразни програми за лоялност.

 

Приятно е да ви поздравят за рождения ден с някой и друг билборд. Но по-важното е да го видят останалите! Едва ли някой ще тръгне да се рови, за да открие, че всъщност сте си го поръчали сам!

 

Постарайте се да присъствате в медийното пространство, така както и брандът използва различни форми на публичност. В идеалния вариант вие ще успеете да се превърнете в експерт в дадена област, но ако не постигнете това диференцирайте се на лексикално ниво. Не само брандовете се борят да осигурят своята запазена дума в съзнанието ни. Ако видите снимката на Карбовски, най-вероятно до нея ще прочетете и думичката, която за едни означава женски полов орган, а за други – мъжки характер.

 

Не забравяйте, че начинът, по който отговаряте на мейлите и контактувате по телефона е равносилен за образа, който създавате на формите на Телемаркетинг и използвани от брандовете. Ако още не сте си направили личен сайт, значи изоставате! Ако не знаете още какво точно да пише вътре, просто стартирайте блог и като начало пишете всичко каквото се сетите. А после изтрийте нещата, които се разминават с образа, който създавате. Социалните мрежи също са важни – но това вече го правят всички. А вие сте уникален, нали!?!

 

Ако целта ви е успех в кариерата или бизнеса, вашата марка се нуждае от В2В комуникация. Започнете директния маркетинг на себе си като прегледате визитника си и може би ще осъзнаете, че много от имената, които ще откриете биха могли да ви бъдат полезни с нещо.

 

Вашите визитни картички също са уникална възможност за комуникация – една от най-добрите визитки, които съм виждал е на събирача на дългове – рентгенова снимка на ръка със счупен палец.

 

Следва: Маркетингови комуникации

Публикувано в Маркетинг, Маркетинг консултации, Реклама | Етикети: , , , , , , | 40 коментара

Брандът “Аз”

Интегрирани маркетингови комуникации на твоята личност

Често сравняват брандовете с хора. При изграждането на марката и особено при определяне на нейните ценности това е задължително. Но защо не погледнем нещата от обратната страна и да сравним хората с марки? Тази гледна точка ни дава интересната възможност да изграждаме собствената си комуникация въз основа на принципите на ИМК.

 

“Потребителите изграждат представата си за марките така, както и птиците градят гнездата си – от сламки, които им попадат случайно.” Замисляли ли сте се, че компютърът в главите ни не се интересува от безбройните детайли и подробности на всеки обект. Той работи със стереотипи. Само няколко най-прости атрибута са ни достатъчни и вече сме си изградили представа даден човек. Достатъчно ни е да чуем: “посланика на Перу”, “един хеви-метъл от Търговище”, “счетоводителката на Балканкар”, “монтьора от Горубляне”, “директора на института за полупроводници”, “една блондинка от НБУ” –  и пред очите ни вече се оформят завършени образи – съзнанието ни си е доизмислило липсващата ни информация. Затова всеки детайл от нашето поведение може да се окаже решаващ за образа, който околните са си създали за нас. Това като че ли е ясно от само себе си, но понякога неща, за които дори не предполагаме се оказват решаващи за имиджа на бранда “Аз”.

 

“По дрехите посрещат…” – опаковката продава стоката и за това не е зле да се замислите дали сте “опаковали” вашата личност в съответствие с това, което смятате да продадете. Излишно е да споменаваме, че от нотариуса и дизайнера се очаква да бъдат “опаковани” по съвсем различен начин. Можете да привлечете вниманието към себе си с помощта даден аксесоар – папионката направи за имиджа на Георги Лозанов повече отколкото научната му работа.

 

Позиционирайте се така, че да бъдете различен. Ако не успеете да се наложите като авторитет в някоя област, просто бъдете екстравагантен. Купувайте си предмети в един и същи цвят, който да свържете с марката си.

 

Не е зле да си извоювате позициите на капацитет в някоя област. Това ще генерира PR и публичност ще ви канят в предавания, ще ви интервюират за списания… Ще ви бъде най-лесно ако това е в сфера, която познавате – нещо свързано с работата или хобито ви. Не дай си Боже пък да издадете и книга! И все пак на забравяйте имиджа, към който се стремите. Някак си не върви да сте едновременно най-добрият психоаналитик и най-умелият имитатор на звуците на авлигата.

 

Подбирайте заведенията, които посещавате. Замислете се за ролята на типа магазини, в които се дистрибутира продукта и разположението му на рафта (неудачно е да се продават луксозни парфюми в Метро, нали). По същия начин представа за вас зависи от това в каква среда ви откриват и къде живеете. Една снимката на човек в Шератон ще създаде доста различна представа за него от снимката му на Централна гара.

 

Поработете върху “доброто си име” (или добрия прякор). С Васил можеш да се пошегуваш, но я се опитай да го направиш с “Черепа”, Георги може да бъде космонавт, но не и ако е известен като “Тъпото”… По същия начин и марките са зависими от името, което може да ги погребе или издигне. Наистина ли вярвате, че ароматът на Kenzo ухае еднакво в България и в чужбина?

 

Всеки знае кои са първите въпроси, които родителите задават за новото гадже на дъщеря си. Те питат какви са родителите му и какво работи. (По същия начин, по който се интересуваме кой е производителят и какви са продуктовите бенефити.) Стереотипът професия е един от най-силните. Затворете очи и си представете учителка. Тя най-вероятно ще е жена на средна възраст, с очила, ще гледа строго и ще е облечена по модата от 80-те. “Но аз не си представям учителката точно така, ами млада и с къса пола! – ще каже някой”. Да, но си я представяш по точно определен начин.

 

Следва…Интегрирани маркетинг комуникации на твоята личност – 2

Публикувано в Маркетинг, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , | 4 коментара

Маркетинг план – Половин чаша

Маркетинг План

 

 

публикувано в списание Мениджър 2004 г.

 

Знаете ли какво е общото между ламинирания паркет и интернет секса? Това, че и двете не са това, което са. Но “over promising” имената, с които са окичени безспорно подпомагат тяхната растяща популярност. За добро или лошо езикът притежава превъзходната способност да превръща недостатъка в преимущество, песимизма в оптимизъм и полупразната чаша в полупълна.

 

Спомням си как преди години радостно заявих на един медиен магнат, че слушам само неговото радио “защото само то се хваща в колата ми”. Мисля, че се обиди. Очевидно трябваше да кажа, че го слушам “защото то е с най-добрия обхват” – това вече щеше да е комплимент… За жалост не си бях взел поука от говорителя на Буш – вместо да заяви, че президентът е излъгал за атомната програма на Ирак, той обяви, че “думите на президента са били частично верни”! Поучете се позитивния патос и помислете добре дали сред края на преговорите с бизнес партньорите си да кажете, че “срещата дава малки надежди да се постигне съгласие” или да развалите настроението на колегите си със: “срещата не дава големи надежди за съгласие”.

 

Можете да откриете приложението на евфемизацията навсякъде – в ежедневното общуване и в международната политика, на работното си място и когато сте в отпуска. Ако погледнете на настоящата си работа с очите на оптимиста ще установите, че във вашата компания няма недостатъци, а има много възможности нещата да се правят по още по-добър начин. Сега вече няма да казвате “моят колега е неопитен”, а “той тепърва ще развива заложбите си”.

 

Разбира се може само да се надявате, че и приятелите ви не си мислят за вас: “той кисне на тази работа вече седма година защото не може да си намери нещо по-изгодно”, а “той е много лоялен служител”. Когато искате да прекратите срещата със своя подчинен, може да го направите с грубото “излез от стаята” или с любезното “няма да те задържам повече” – той ще ви разбере и в двата случая. Само, че в единия случай той може да напусне не само стаята, но и компанията.

 

За жалост комуникацията не е всесилна и може да промени единствено представата за продукта, но не и самия продукт. Ако по време на полет стюардесата обяви, че “самолетът няма да катастрофира” вместо да ви успокои, че “полетът ще приключи успешно”. Този анонс не променя нито техническото състояние на самолета, нито повишава вероятността самолетът да се разбие, но със сигурност променя количеството на използваните по време на полета пликове против “прилошаване”.

 

Навремето слоганът на Ретро радио беше “Не бъдете демоде – бъдете ретро” – отличен пример за вечен оптимизъм. Открийте разликата между “бъдеща майка” и “бременна” – едното е щастливата развръзка, а другото – “бремето”, което й пречи да е пълноценна. Какво ще кажете за екскурзия, която в рекламата си обещава “дълго да се наслаждавате на прекрасната гледка докато пътувате”? Звучи добре, но песимистът би продължил да мрънка, че най-вероятно транспортът ще бъде ужасно бавен.

 

Бъдете позитивни – обявете икономически изостаналия район за “предлагащ уникална възможност за селски туризъм”. Наистина разликата не е фактологическа, а чисто емоционална, но нали светът се движи от емоции. “Българите не се подкрепят когато са в чужбина” – но това е недостатък само за песимистите, според оптимистите “ние сме надживели патриархалната зависимост от групата”.

 

Маркетингът, като изкуство на продажбата също си позволява да разкрасява продуктите – така големият телевизор става “домашно кино”, соевите топки се превръщат във “вегетарианско месо”, а от “изкуствената кожа” се шият “еко палта”. По същия начин успешно се препозиционира “натуралния сок с най-ниското съдържание на плодове”, който се превръща в “софт дринкът с най-високото плодно съдържание”, навлизайки в десетократно по-големия пазар на “безалкохолните” напитки. Картичките Hallmark също успява да превърне високата си цена от недостатък в предимство с посланието “изпращаш най-доброто на тези, които обичаш”.

 

“Как всъщност се нарича чашата, която съдържа по равни количества въздух и течност?” –  за някои този въпрос е вечен, но за бизнеса той е намерил своя отговор: Песимистите изпиват полупразната от мъка, оптимистите изпиват полупълната от радост – накрая, рано или късно и двете се превръщат в празни чаши, които очакват някой да викне: “още една бира, моля”.

Публикувано в Маркетинг, Реклама | Етикети: , , , , , , , , , | Коментарите са изключени за Маркетинг план – Половин чаша